Polityka prywatności użytkownika

Platforma onlinecasinopolski.pl z adresem e-mail https://onlinecasinopolski.pl gromadzi i przetwarza wszystkie niezbędne dane osobowe i dane o naszych klientach, odwiedzających nasze wirtualne zasoby. Zapewniamy staranne obchodzenie się z danymi osobowymi każdego klienta, staramy się zapewnić jak najbezpieczniejsze przechowywanie informacji, działając w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Cechy polityki prywatności

Polityka ta stawia sobie jeden cel - wyjaśnienie klientom i nowym użytkownikom zasady działania mechanizmu przetwarzania danych osobowych, dla których iw jakich przypadkach konieczne jest przetwarzanie danych osobowych. Ponadto polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie użytkownikom ich praw w odniesieniu do wirtualnych placówek hazardowych. Będąc narzędziem komunikacji intelektualnej biuro-klient, niniejsza polityka w ogóle nie anuluje obowiązujących umów ofertowych, umów zawartych pomiędzy użytkownikami a naszym zasobem internetowym. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych pozostają nienaruszone.

Odpowiedzialność za przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Pierwsza rzecz, o której powinni wiedzieć nasi klienci:

 • pomimo faktu, że cała odpowiedzialność i troska o dane osobowe naszych klientów spoczywa na nas, głównym miejscem przechowywania wszystkich zebranych informacji jest baza danych. Ten zasób informacji zapewnia dostęp dla wszystkich firm, które pracują z klientami.

Podczas uzyskiwania dostępu do Twoich danych osobowych inne firmy i zasoby internetowe są zobowiązane do działania wyłącznie w ramach obowiązującego prawa oraz w oparciu o standardy określone w polityce prywatności.

Co zawierają przetwarzane dane osobowe?

Nasz zasób sieciowy przetwarza następujące informacje o swoich klientach:

 • imię (prawdopodobnie nazwisko, imię, patronimik);
 • data urodzenia (dzień, miesiąc, rok);
 • prawidłowy adres e-mail;
 • hasło osobiste;
 • prawidłowy adres IP, z którego przychodzi żądanie stron internetowych;
 • dane dotyczące lokalizacji klienta;
 • płeć;
 • wiek;
 • posiadanie zawodu;
 • w jakim celu witryna jest używana;
 • osobiste pasje, hobby i preferencje.

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe?

Nic tajemnego. Nasza firma, tj. onlinecasinopolski.pl gromadzi i przetwarza wszystkie dane osobowe swoich klientów, użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe i korzystających z naszych usług.

Twoje dane osobowe są wykorzystywane w następujących przypadkach:

 • wysyłanie e-mailem listów z reklamą zasobu dotyczącego oferowanych usług i produktów;
 • analiza napływających informacji o działaniu naszych systemów i bezpośrednio bazy danych, w celu zwiększenia efektywności naszego biznesu zgodnie z wymaganiami i żądaniami użytkowników, poprawienia jakości obsługi klienta;
 • poprawienie jakości reklamy proponowanego produktu wysyłanej do naszych klientów;
 • do późniejszej wczesnej rejestracji klientów na czatach i forach internetowych w celu omówienia pracy naszego zasobu;
 • w celu poszanowania praw naszej firmy, a następnie kontrolowania zobowiązań obu stron.

Gdzie mogą być przekazywane Twoje dane osobowe?

Obsługa klienta obejmuje nasze kontakty ze stronami trzecimi. Pozwala nam to nie tylko optymalizować naszą pracę i biznes, ale także świadczyć wysokiej jakości usługi. Oczywiście od czasu do czasu nasi partnerzy potrzebują dostępu do danych osobowych naszych klientów, a my jesteśmy gotowi udzielić tych informacji. Jakie są te strony trzecie i firmy zewnętrzne:

 • dostawcy działających aplikacji pocztowych, wśród których Aweber Systems, Inc. zajmuje pierwsze miejsce. Ten programista posiada certyfikat Tarczy Prywatności, za pomocą którego stale przetwarzamy dane osobowe klientów;
 • firma dostawcy, która zapewnia nam hosty i wtyczki dla platformy Joomla używanej do pracy z danymi osobowymi;
 • dostawca hostingu cloudflare.com, który przetwarza dane klientów w imieniu naszej firmy;
 • firmy - analitycy, w tym tak znane jak Google, Hotjar czy VWO. Ich zadaniem jest przetwarzanie danych osobowych naszych klientów, kontrola obiektywności otrzymywanych informacji. Jeśli jesteś zdezorientowany dostępem tych firm do Twoich danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką współpracy z nimi. Załącznik zawierający niezbędne informacje znajduje się poniżej. W przypadku braku zgody na rozpowszechnianie danych osobowych, nasi klienci mogą osobiście zamknąć dostęp do swoich danych dostawcom analityków.
 • inne zasoby internetowe, które wykorzystują Twoje dane osobowe, to usługi w chmurze, zasoby sieciowe będące głównymi repozytoriami plików audio, zdjęć i wideo;
 • przekazywanie i ujawnianie informacji o klientach ma miejsce w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesów i reputacji biznesowej naszych zasobów sieciowych;
 • ujawnienie informacji o klientach może mieć miejsce w celach administracyjnych i prawnych, przy zakupie lub sprzedaży aktywów naszego biura, podczas reorganizacji. Wniosek strony trzeciej o dostęp do danych osobowych naszych klientów jest realizowany zgodnie z normami obowiązującego prawa.

System do przekazywania danych osobowych w formacie międzynarodowym (przelew)

System relacji pomiędzy zasobami sieciowymi a dostawcami polega na przekazywaniu (przekazywaniu) danych osobowych naszych klientów poza Unię Europejską. Jak wspomniano powyżej, w celu rozszerzenia zakresu usług i poprawy jakości obsługi klienta, informacje o klientach mogą być przekazywane stronom trzecim, zarówno za granicą, jak i w krajach poza jurysdykcją Unii Europejskiej.

Dane klientów mogą zostać przekazane w odpowiedzi na żądanie organów ścigania spoza UE. Każdy wniosek o dostęp do danych osobowych otrzymany od organów ścigania lub organów regulacyjnych z zagranicy zostanie dokładnie sprawdzony pod kątem zgodności i legalności. Przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji musimy zweryfikować zgodność z prawem działań strony wezwanej.

Z naszej strony gwarantujemy, że wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się bez naruszeń i zgodnie z prawami naszej firmy i naszych klientów.

Bezpośredni marketing bezpośredni

Głównym aspektem otrzymywania i przetwarzania danych osobowych jest interakcja z klientami i przyciąganie nowych użytkowników. Dysponując bazą danych, wysyłamy mailingowe wiadomości reklamowe o trwających promocjach, nowych produktach i usługach. Ponadto zajmujemy się wysyłaniem ofert od naszych partnerów biznesowych. Na przykład klienci otrzymują mailingi z ofertami kasyn online, bukmacherów i innymi wirtualnymi zasobami internetowymi dotyczącymi gier. Oferty są wysyłane na podany adres e-mail lub stanowią ukierunkowaną reklamę na stronie internetowej.

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych klienta jest wykorzystywane do celów marketingowych, w interesie naszej firmy. Zgodnie z normami prawa odbywa się to tylko za zgodą klienta.

Klient ma prawo w dowolnym momencie odmówić wykorzystania swoich danych do celów marketingowych. Aby to zrobić, w każdym piśmie i na samej stronie znajduje się funkcja rezygnacji, której można użyć do rezygnacji z wykorzystywania danych osobowych. Ze swojej strony nasza firma stara się minimalizować wykorzystanie marketingu bezpośredniego w relacjach z klientami. Staramy się wysyłać niezbędne wiadomości w rozsądnych granicach i proporcjonalnie do Twojego udziału w pracach naszej firmy. Korzystanie z danych klientów opiera się na trafności i stosowności.

Jak długo przechowywane są dane osobowe klienta?

Dane klienta są przechowywane w bazie danych przez pewien czas wymagany do osiągnięcia celów. Cele te są określone bezpośrednio w Polityce prywatności. W niektórych przypadkach informacje o klientach są przechowywane dłużej. Wynika to z istniejących wymogów prawnych, podatkowych lub rachunkowych. Ze swojej strony gwarantujemy pełne bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników będących naszymi klientami. Jeśli zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych osobowych, pliki są usuwane anonimowo i zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

Prawa klienta

Każdy klient ma prawo do własnych danych osobowych. Więcej informacji na temat praw do posiadania, rozpowszechniania i wykorzystywania własnych danych osobowych znajduje się w poniższej tabeli. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, możesz skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej. Aby to zrobić, po prostu wyślij żądanie elektroniczne na adres [email protected]

W każdym indywidualnym przypadku Klient ma prawo zgłosić żądanie:

 • potwierdzić, czy rzeczywiście są przechowywane i przetwarzane dane osobowe.
 • dostarczyć klientowi kopię przechowywanych danych;
 • podać inne informacje na żądanie. Jakie dane są przechowywane w bazie danych, w jaki sposób są wykorzystywane, komu są przekazywane, czy dostępne informacje są chronione przed bezprawnym wtargnięciem.
 • jakie prawa ma klient, wiedząc o wykorzystaniu informacji o jego osobie, jak złożyć reklamację, gdzie nasza firma zna dane osobowe.
 • czy zautomatyzowane systemy do akceptacji warunków, automatyzacji danych profilowych są wykorzystywane do odbierania, przetwarzania i przechowywania informacji, jeśli nie ma potwierdzenia przez klienta zapoznania się z Polityką prywatności.
 • wskaż potrzebę poprawienia błędu w danych osobowych, wyjaśnij szczegółowo każdy element, sprawdź wszystkie informacje pod kątem zgodności.

Usunięcie danych osobowych

Żądanie usunięcia danych osobowych możesz złożyć w następujących przypadkach:

 • brak celów do osiągnięcia, które informacje zostały zebrane;
 • klient cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • klient zmienił swój status prawny lub społeczny;
 • otrzymywanie i przetwarzanie danych osobowych było nielegalne;
 • powstają zobowiązania prawne i prawne.

Przypadki, w których klientowi można odmówić usunięcia danych osobowych

Nasza firma może odrzucić niektóre żądania usunięcia plików zawierających dane osobowe. Odbywa się to w następujących sytuacjach:

 • kiedy potrzeba przetwarzania danych osobowych pozostaje aktualna;
 • potrzeba dostępu do informacji w związku z istnieniem procesów prawnych i prawnych;
 • gdy dane osobowe są wykorzystywane do rozwiązywania sytuacji arbitrażowych w celu obrony lub podjęcia działań prawnych.

Ponadto istnieje szereg innych punktów, które nasza firma może zinterpretować jako celowość dalszego przechowywania danych osobowych klienta. Żądanie usunięcia informacji z bazy danych może zostać odrzucone także w innych sytuacjach:

Inne punkty

 • klient ma prawo zażądać od firmy ograniczenia wykorzystania danych osobowych. Jest to dozwolone w przypadkach, gdy dokładność danych jest kwestionowana i niektóre punkty wymagają poprawienia;
 • przetwarzanie danych osobowych było nielegalne, ale celowość ich wykorzystania pozostaje;
 • przechowywanie danych nie leży już w interesie klienta, jednak dla firmy mają one określone znaczenie prawne;
 • klient skorzystał z prawa do wniesienia sprzeciwu co do zgodności z prawem wykorzystywania przez nas jego danych osobowych, podczas gdy weryfikacja i ważność roszczeń nie została jeszcze zakończona;
 • firma nadal wykorzystuje dane osobowe klienta, nawet po przeprowadzeniu ankiety dotyczącej ograniczenia;
 • w przypadku toczącego się postępowania sądowego w celu ochrony praw spółki w sądzie;
 • w celu ochrony interesów osób trzecich w sądzie.
 • klient ma prawo zażądać sformatowania danych osobowych w wygodniejszą, ustrukturyzowaną i zapisaną na maszynie wersję. Z reguły dzieje się to wtedy, gdy konieczne jest przesłanie plików do innego administratora danych osobowych, jednak istnieją tu pewne ograniczenia. Wszelkie przetwarzanie zgodnie z nowym formatem odbywa się wyłącznie za zgodą klienta i bez naruszenia obowiązującej umowy pomiędzy firmą klienta.
 • sprzeciw klienta wobec przetwarzania danych osobowych przez firmę w celu ochrony własnej reputacji biznesowej, gdy interesy klienta przeważają nad przestrzeganiem praw firmy;
 • firma zawsze ma możliwość wykazania klientowi słuszności uzasadnionego interesu, który wykracza poza istniejące prawa klienta.
 • w przypadku przekazywania danych osobowych poza Unię Europejską klient ma prawo zażądać kopii dokumentu gwarantującego legalność przekazania danych.
 • nasza firma ma prawo edytować umowę o przekazaniu danych osobowych klienta lub wszelkich powiązanych dokumentów w celu zachowania tajemnicy handlowej. Jednocześnie każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Uwaga! Wielka prośba! Przed skontaktowaniem się z organem regulacyjnym i nadzorczym spór można rozwiązać w drodze dwustronnej komunikacji.

Na czym opiera się polityka plików cookie

Podobnie jak inne zasoby internetowe działające w dziedzinie interaktywnej komunikacji z klientami i promocji usług, nasza firma wykorzystuje pliki cookie.

Co to są pliki cookie? Jest to fragment pliku lub sam mały plik, który zawiera określone informacje przechowywane na urządzeniu klienta (smartfon, laptop, komputer osobisty). Dzięki plikom cookies wszystkie działania klienta zapisywane są w bazie informacji zasobu internetowego, określane są jego preferencje i zainteresowania. Przy każdej kolejnej wizycie w określonym zasobie sieciowym pliki cookie pozwalają nam rozpoznać użytkownika (hasło, nazwę konta, język i parametry wyświetlania strony) i natychmiast przekazać mu niezbędne informacje.

Takie pliki są przechowywane przez pewien czas, do ponownej instalacji urządzenia lub po likwidacji konta.

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu polepszenia funkcjonalności serwisu, zapewnienia dostępu do całego wachlarza usług, sprawienia, by pobyt klienta na naszej stronie był wygodny i komfortowy.

Oferta dla klientów

Może być kilka opcji korzystania z plików cookie dla naszych klientów:

 • masz prawo wyrazić zgodę na używanie plików cookie w naszym systemie usług, które będą przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu osobistym;
 • oczywiście możesz pracować z naszą witryną i otrzymywać wszystkie niezbędne informacje z zasobu bez używania plików cookie (pamiętaj, że jeśli odmówisz otrzymywania plików cookie, niektóre strony naszego zasobu mogą nie działać poprawnie);
 • jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, wystarczy zmienić ustawienia w używanej przeglądarce;
 • Jeśli chcesz, możesz niezależnie i regularnie usuwać pliki cookie ze swojego urządzenia, czyszcząc pamięć podręczną.

Informacje dla użytkowników, jak usunąć pliki cookie z własnego komputera lub jak wyłączyć mechanizm ich otrzymywania, znajdziesz na naszej stronie w sekcji pomocy technicznej.

Jedyny warunek do zapamiętania! Odmowa otrzymywania plików cookie może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności naszego zasobu, spada wydajność istniejących produktów i ofert.

Z jakimi plikami cookie pracujemy?

Przede wszystkim musisz zrozumieć, czym są pliki cookie i jaka jest ich funkcja. Nasza strona internetowa wykorzystuje takie pliki do różnych celów. Różnią się nie tylko funkcjami, ale także czasem przechowywania, wagą i sposobem przechowywania.

 • Niektóre pliki cookie mają charakter czysto techniczny. Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania serwisu i jego funkcjonalności. Dostęp takich plików cookie do urządzenia użytkownika odbywa się automatycznie w momencie korzystania z witryny lub podczas pracy z jej określonymi sekcjami i kategoriami.

W przypadku wyłączenia funkcji wykorzystywania plików cookies ich dostęp do komputera użytkownika jest zablokowany. Z kolei pliki techniczne mogą być obowiązkowe i odwrotnie, tymczasowe. Te pierwsze są trwale przechowywane na Twoim urządzeniu, inne wykorzystywane są jedynie w procesie odwiedzania naszej strony internetowej, optymalizacji jej działania i wydajności funkcjonalności. Inne pliki zapisują ustawienia użytkownika, ułatwiając późniejszą pracę z zasobem internetowym.

Dzięki tym plikom cookie mamy informacje o częstotliwości korzystania z określonych kategorii i sekcji witryny. Z pomocą takich plików szybko i dokładniej dostosowujemy się do niezbędnych żądań i potrzeb klientów.

Pliki

Techniczne pliki cookie mogą być przechowywane na stałe na urządzeniu użytkownika lub przez określony czas.

 • Pliki, które są potrzebne tylko na czas pracy z witryną, nazywane są plikami cookie sesji. Po zakończeniu sesji tj. współpracują z witryną, są automatycznie usuwane. W niektórych przypadkach te pliki są usuwane z komputera podczas czyszczenia lub ponownego uruchamiania systemu.
 • Trwałe pliki cookie różnią się od sesyjnych tym, że są przechowywane na urządzeniu użytkownika na stałe lub przez długi czas. Przy pomocy takich plików zasób sieciowy rozpoznaje stałego użytkownika, ułatwiając mu wejście na stronę w innym czasie i zapewniając dostęp do istniejących ustawień. Dzięki trwałym ciasteczkom wejście w obszar roboczy zasobu internetowego jest szybsze, bez konieczności podawania hasła, logowania, ustawiania języka interfejsu.

Usunięcie następuje automatycznie, jeśli witryna nie była aktywnie używana przez długi czas.

 • Istnieją również trwałe pliki cookie do przesyłania strumieniowego. Z ich pomocą realizowana jest interakcja pomiędzy wewnętrznymi serwerami roboczymi w naszej firmie. Dostęp takich plików do urządzenia użytkownika następuje w czasie aktywnej pracy z serwisem. Po zakończeniu przeglądania witryny pliki cookie przesyłania strumieniowego są usuwane.

Każdy plik cookie ma indywidualny numer, który identyfikuje go wśród ogromnej liczby podobnych plików. Jednak obecność takiej liczby nie pozwala na wykorzystywanie plików cookies do pozyskiwania informacji o statusie klienta, o jego danych osobowych.

Kto jest zaangażowany w tworzenie i dostarczanie plików cookie?

Lwia część plików cookie jest wynikiem działań naszej firmy i dostawcy, który utrzymuje nasze zasoby sieciowe. Z kolei podczas obsługi zasobów internetowych w celach reklamowych i marketingowych używamy plików cookie stron trzecich. Pliki te to najczęściej narzędzia do analityki internetowej, z których korzystają nasi partnerzy.

Pliki cookie innych firm mogą być narzędziem reklamowym lub sposobem integracji określonych treści z innych źródeł wirtualnych. Na przykład wtyczki społecznościowe są najlepszym przykładem działania plików cookie innych firm.

Z jakimi dostawcami plików cookie współpracujemy?

Nasz zasób internetowy do swojej pracy i lepszej obsługi użytkowników wykorzystuje produkt usługi analitycznej Google Analytics. Pliki cookie z usługi analityki internetowej firmy Google Inc pozwalają określić częstotliwość korzystania z określonych sekcji i kategorii witryny, aby uchwycić preferencje użytkownika dotyczące korzystania z określonych informacji.

Wszystkie informacje dotyczące korzystania z naszej witryny są przesyłane za pomocą plików cookie do głównego serwera Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. To tam odbywa się późniejsze analityczne przetwarzanie plików i ich późniejsze przechowywanie. Serwer Google wykorzystuje informacje otrzymane przez plik cookie do analizy intensywności wizyt na naszej stronie internetowej. Sporządzane są na ten temat specjalne raporty, za pomocą których mamy wyobrażenie o działalności klienta. W oparciu o analitykę internetową wprowadzamy pewne ulepszenia w działaniu zasobu sieciowego, tworząc nowe produkty i usługi, optymalizując działanie witryny w Internecie.

Zgodnie z warunkami umowy i jeśli nie jest to sprzeczne z prawami naszej firmy i naszych klientów, Google ma prawo do przekazania otrzymanych informacji stronie trzeciej.

W celach informacyjnych! Każdy z naszych użytkowników ma prawo wyłączyć Google Analytics w ustawieniach przeglądarki. Po aktywacji rezygnacji z subskrypcji na urządzeniu osobistym zostaje zapisany znak informacyjny wskazujący na dezaktywację funkcji analityki internetowej z Google Analytics.

Podsumowując

Wszelkie pytania dotyczące naszego wdrożenia i wykorzystania Polityki prywatności w Twojej pracy możesz przesłać na żądanie. Odpowiedź na wszystkie pytania klienta jest udzielana na piśmie i wysyłana drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Przypominamy!

Możesz rozwiązać wszystkie kontrowersyjne kwestie dotyczące otrzymywania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych w drodze dwustronnej komunikacji. Z naszej strony zawsze jesteśmy gotowi wysłuchać klienta i podjąć niezbędne kroki w celu rozwiązania konfliktu.